Skip to main content

Hockey

Het onderdeel Veldhockey zal gehouden worden op de kunstgras hockeyvelden van sportcomplex Kampong.

Het onderdeel Hockey eindigt om uiterlijk 14.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking. Omdat voor alle onderdelen van deze Sportdag het motto "Teambuilding" als basis geldt worden alle deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan het gezamenlijke teamspel "Expeditie Robinson" wat vanaf 14.30 uur start op het sportcomplex Kampong

Aansluitend vervolgens de maaltijd en de feestavond in/bij het clubgebouw van Kampong.


Algemene informatie hockey

  • Het onderdeel hockey zal gehouden worden op de kunstgras hockeyvelden van sportcomplex Kampong.
  • Er wordt gemixed gehockeyd, dwz:vrouwen en mannen spelen in één team. 
  • Bij aanmelding vermelden bij welk team je hoort.
  • Ook vermelden wie de captain is.
  • Twee weken voor de sportdag wordt de teamindeling aan de teamcaptains bekend gemaakt. 
  • Het wedstrijdschema wordt aan het begin van de sportdag bekend gemaakt.

Wedstrijdreglement

Voor het onderdeel hockey geldt het veldreglement hockey incl. de spelregel wijziging die per 1 augustus 2009 is ingegaan. Het reglement en de spelregelwijziging staan vermeld in de bijlages. 
Meer informatie

Inschrijvingsprocedure & aanvullende regels

Als eerste stellen we als voorwaarde dat je wel enige hockeyervaring moet hebben. Net als bij het normale hockey bestaan de teams uit 11 spelers. Mocht dat niet helemaal lukken, geef dan svp aan hoeveel spelers je te kort komt (wanted).
Bij de inschrijving vragen wij bij voorkeur om je als team in te schrijven (iedere deelnemer vult wel zelf persoonlijk het inschrijfformulier in, maar laat de teamcaptain het gehele team aanmelden).
Inschrijven als individue is ook mogelijk. Daarbij vragen we op het inschrijfformulier te vermelden voor welke positie in het team jouw voorkeur uit gaat (v/m/a/k) en op welk niveau je hockey speelt (welke klasse).
De organisatie gaat individuen indelen in teams. Iedere deelnemer neemt een eigen hockeystick mee. Verplicht te dragen:

  1. eigen bit
  2. scheenbeschermers
  3. hockeyschoenen

Ieder team en/of individuele deelnemer brengt extra t-shirts mee in de kleur blauw en wit. Mocht je al teamshirts hebben, dan geniet dat de voorkeur. Alle teams zorgen zelf voor scheidsrechters

In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend.

Sportdag JenV Hockey

Hockey indeling in poules

Hier wordt voor de sportdag de poule-indeling bekend gemaakt. Het wedstrijdprogramma wordt op de sportdag opgehangen in het clubhuis van het sportcomplex. Er kunnen geen wijzigingen meer worden doorgegeven. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur. Zorg dat je op tijd bent!

De uitvoering van het onderdeel Hockey ligt in handen van ... en ... .

Denk
Doe
Duurzaam

Het Rijk werkt aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief. En dat is hard nodig. Diverse voorbeelden van extreme hitte tot hevige watersnood laten zien dat klimaatverandering geen toekomstig probleem is, maar nu plaatsvindt.