Skip to main content

Voetbal

Het sportonderdeel voetbal wordt gehouden op de voetbalvelden van het sportcomplex Kampong te Utrecht.

Het onderdeel Voetbal eindigt om uiterlijk 14.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking. Omdat voor alle onderdelen van deze Sportdag het motto "Teambuilding" als basis geldt worden alle deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan het gezamenlijke teamspel "Expeditie Robinson" wat vanaf 14.30 uur start op het sportcomplex Kampong

Aansluitend vervolgens de maaltijd en de feestavond in/bij het clubgebouw van Kampong.


Algemene informatie voetbal

Het sportonderdeel voetbal wordt gehouden op het sportparkcomplex Kampong in Utrecht. Er wordt op 2 kunstgras speelvelden gevoetbald (nieuwste generatie). Er wordt net als de vorige editie met gemengde teams gespeeld

In de week voor de sportdag zal de teamindeling aan de teamcaptains worden gemaild. Het wedstrijdschema wordt aan het begin van de sport- & activiteitendag bekend gemaakt. Deelnemers dienen uiterlijk om 9:15 uur aanwezig te zijn.

Westrijdreglement

Voor het onderdeel voetbal gelden de volgende regels:

 • Bij de inschrijving moet je minimaal zeven spelers opgeven. Dit is inclusief de teamcaptain.
 • De aanvoerder van elk team moet zich bij aankomst melden bij het wedstrijdsecretariaat.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende zaalvoetbalregels van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB),
  uitgezonderd de door ons in dit wedstrijdreglement opgenomen aanvullingen en wijzigingen.
 • De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters van de KNVB.
 • De speeltijd per wedstrijd bedraagt ongeveer 15 minuten, zonder wisselen (geen rust).
 • Het aanvangssignaal van de wedstrijd wordt centraal gegeven. De scheidsrechter bepaalt het einde van de wedstrijd.
 • Iedere ploeg moet er bij aanvang van de wedstrijd zorgen dat er een grensrechter aanwezig is,
  om de scheidsrechter gedurende de gehele wedstrijd te assisteren.
 • De wedstrijden worden met zeven spelers inclusief de doelman gespeeld.
 • Als een ploeg bij aanvang van de wedstrijd niet met genoeg spelers aanwezig is (minimaal zeven personen), verliest deze ploeg de wedstrijd met 0-3 en krijgt de aanwezige ploeg twee punten.
 • Als beide ploegen te laat verschijnen, wordt niet gespeeld en krijgen beide ploegen geen enkel punt. Dit heeft geen invloed op het doelsaldo.
 • Iedere ploeg moet een in goede staat verkerende wedstrijdbal meenemen.
 • De ploeg die het eerst vermeld staat in het wedstrijdschema, levert de wedstrijdbal en heeft de aftrap.
  De tweede ploeg heeft de keuze van speelhelft.
 • De scheidsrechters leggen sancties op door middel van tijdstraffen: twee of vijf minuten.
 • Een speler die voor de tweede maal in één wedstrijd een vijf-minutenstraf krijgt opgelegd,
  is voor de rest van deelname aan het toernooi uitgesloten.
 • Bij een zeer ernstige overtreding kan directe uitsluiting volgen.
 • Overtreding van dit wedstrijdreglement wordt gestraft met uitsluiting van het team waarin de betrokkene speelt.
 • Voor elke gewonnen wedstrijd krijgt een team twee punten; voor elk gelijkspel krijgt een ploeg één punt.
 • Als ploegen gelijk eindigen in een poule of ronde, dan geeft het doelsaldo de doorslag. Is het doelsaldo ook gelijk?
  Dan is de winnaar de ploeg met het hoogste aantal voor-doelpunten.
 • Is het aantal voor-doelpunten ook gelijk? Dan wordt er door drie verschillende spelers een strafschop genomen.
 • Als de stand dan nog gelijk is, dan wordt er telkens door iedere ploeg een strafschop genomen, totdat een beslissing is verkregen.
 • Deze laatste strafschoppen mogen niet door dezelfde speler genomen worden. Dit geldt ook voor de eerste, tweede en derde ronde.
 • Elke ploeg moet twee van kleur verschillende shirts bij zich hebben, met per kleur verschillende nummers.
  Dit om te voorkomen dat twee teams met dezelfde kleur shirts op het veld staan.
 • Een speler mag slechts voor één team uitkomen. Overtreding van deze regel wordt bestraft met diskwalificatie van het team
  dat het hoogst geklasseerd staat en waarin de desbetreffende speler gespeeld heeft.

Opmerkingen/Aanvullende regels

 • Buitenspel bestaat niet.
 • De doelverdediger mag alleen uitwerpen, niet uittrappen.
 • Slidings zijn verboden.
 • Wisselen van spelers mag alleen vlakbij de middellijn.
 • Bij een uitbal wordt deze ingeworpen, niet getrapt.
 • Indien nodig kan de wedstrijdleiding voor aanvang van het toernooi het wedstrijdreglement aanvullen.
 • Iedereen wordt geacht van de inhoud van het wedstrijdreglement op de hoogte te zijn.

In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend.

Voetbal indeling in poules

Het wedstrijdprogramma inclusief tijdtabel wordt op de sport- & activiteitendag opgehangen bij de velden en/of in het clubgebouw van het complex en
zal niet van te voren op de site vermeld worden.
De wedstrijden beginnen om 09.30 uur. Zorg dat je op tijd bent!
De uitvoering van dit onderdeel ligt in handen van Evert Verbruggen en zijn vrijwilligers.

Denk
Doe
Duurzaam

Het Rijk werkt aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief. En dat is hard nodig. Diverse voorbeelden van extreme hitte tot hevige watersnood laten zien dat klimaatverandering geen toekomstig probleem is, maar nu plaatsvindt.