Skip to main content

Fietstocht recreatief

De aanmelding voor de fietstochten is in het clubgebouw van het sportcomplex Kampong.

De fietsen worden daar ook uitgedeeld.

Tijdens de sport- & activiteitendag kun je meedoen aan het onderdeel recreatief fietsen. Er zijn verschillende routes in de omgeving van Utrecht, Zeist, Bilthoven, Hilversum e.d.

De routes worden met behulp van de knooppunten app van de fietsbond uitgezet. Er is keuze uit meerdere routes in de knooppuntenapp, die zullen variëren tussen ± 20 km. en ± 40 km. Onderweg kun je stoppen bij horeca gelegenheden, die op de routes staan vermeld.

Wil je na het fietsen een verfrissende douche nemen? Er is voldoende douchegelegenheid in sportcomplex Kampong. Ook privéspullen, zoals tassen e.d. kunnen in een afsluitbare ruimte worden afgegeven. Zorg dat je uiterlijk om 09:15 uur aanwezig bent.

Het onderdeel fietstochten valt onder de verantwoordelijkheid van bestuurslid Alexander Waanders en Diana Vincent.

Om deel te nemen aan Expeditie Robinson (het gezamenlijke sluitstuk van deze sportdag wordt je verzocht om de fiets uiterlijk 13:30 uur terug te brengen en in te leveren op dezelfde plek waar je fiets hebt ontvangen.

Spelregels fiets

  • Alle deelnemers melden zich eerst aan bij de inschrijftafel in het clubgebouw van Kampong.
  • Na controle door de organisatie krijgt men een fiets toegewezen.
  • De fiets wordt na toewijzing ter plekke op maat ingesteld.
  • Veel plezier met het fietsen en volg de aansluitingsroute naar het eerste knooppunt en genieten maar......
  • Deelnemers die een fiets hebben ontvangen en deze weer moeten inleveren, dienen om uiterlijk 14.30 uur met de fiets terug zijn.
  • Iedere deelnemer is tussen 09.30 en 14.00 uur persoonlijk verantwoordelijk voor de aan hem toegewezen fiets.
  • Je bent zelf aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt met de fiets en natuurlijk ook bij je eigen fiets.
  • Let op: zorg zelf voor een regenpak(voor het geval dat er regen wordt verwacht), bandenplakspullen en dergelijke.

In het inschrijfformulier op de site kan je aangeven dat je ook mee wilt doen aan het gezamenlijke eindspel Expeditie Robinson en
dat begint om 14.30 uur op sportcomplex Kampong. Voorwaarde is wel, dat je eerst je fiets hebt ingeleverd!

Denk
Doe
Duurzaam

Het Rijk werkt aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief. En dat is hard nodig. Diverse voorbeelden van extreme hitte tot hevige watersnood laten zien dat klimaatverandering geen toekomstig probleem is, maar nu plaatsvindt.