Skip to main content

Jaarlijkse Sport- en Speldag 2024

De jaarlijkse Sport-, speldag van Justitie en Veiligheid is al jaren een icoon voor onze organisatie. De van oorsprong sinds de beginjaren 1980 jaarlijks door een van de toenmalige p.v.'s van de Gerechten e/o het Ministerie georganiseerde sportdag is de laatste jaren gegroeid naar een JenV brede teamsportdag

Door bewust werkgeverschap, aandacht en zorg te besteden aan de gezondheid en het welbevinden van de eigen medewerkers, werkt JenV aan zowel het perspectief van medewerkers als van de organisatie. Gezonde medewerkers zitten immers beter in hun vel, zijn minder ziek en dragen bij aan het gezonde klimaat. Vanuit die bredere scope heeft ook de deelname aan deze sport- en speldag een toegevoegde waarde.

Het organisatiecomité heeft in overleg met betrokkenen binnen het Ministerie besloten om na het succes in 2023 (met meer dan 900 deelnemers), de Sportdag weer in 2024 te organiseren op vrijdag 7 juni 2024.

We kijken al vooruit naar 2024 en willen een nog grotere deelname bereiken vanuit zoveel mogelijk organisatie-onderdelen van JenV.

Om dat te bereiken zijn wij op zoek naar collega's die als contactpersoon willen fungeren binnen hun onderdeel/organisatie waardoor het voor ons nog makkelijker is om iedereen te kunnen bereiken.

Heb je interesse, of weet je iemand die geïnteresseerd is, laat het ons weten.

Het organisatiecomité

Landelijke sportdag 2023

Denk
Doe
Duurzaam

Het Rijk werkt aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief. En dat is hard nodig. Diverse voorbeelden van extreme hitte tot hevige watersnood laten zien dat klimaatverandering geen toekomstig probleem is, maar nu plaatsvindt.